Ansatte, Lykkeliten

Ansatte Lykkeliten

Ansatte

Stilling

Grad

Styrer

Theresa

Skodje

Olsen

70 %

Pedagogisk leder

Ingvild Lineah Ødegaard

100%

Barne- og ungdomsarbeider

Sarah Stehouwer

100%

Pedagogisk medarbeider

Hamide Bulduk

100 %

Pedagogisk leder

Linn Rangsæter

100%

Barnehagelærer

Vilde Nærø Kipperberg

100%

Barne - og ungdomsarbeider

Henriette Hansen

100 %

Pedagogisk medarbeider

Mathilde Muri

60%