Ansatte, Lykkeliten

Ansatte Lykkeliten

Ansatte

Stilling

Grad

Styrer

Theresa

Skodje

Olsen

70 %

Pedagogisk Leder 

Havbris 

Live Mork 

100%

Pedagog 2

Yige Zhao

100 %

Barne- og ungdomsarbeider

Havbris 

Sarah Stehouwer

100%

Barne- og ungdomsarbeider

Havbris

Ingvild Lineah Ødegard

80%

Pedagogisk medarbeider

Havbris

Inger Marie Skjortnes

100 %

Pedagogisk leder

Himmelblå

Linn Rangsæter

100%

Barne - og

ungdoms -

arbeider

Himmelblå

Henriette Hansen

100 %

Fast vikar 

Hamide Bulduk

100 %

Fast vikar 

Emilie Arnestad Olsen

60%