Ansatte, Lykkeliten

Ansatte Lykkeliten

Ansatte

Stilling

Grad

Styrer

Theresa

Skodje

Olsen

70 %

Pedagogisk Leder 

Havbris 

Live Mork 

100%

Barne- og ungdomsarbeider

Havbris 

Sarah Stehouwer

100%

Pedagogisk medarbeider

Havbris

Hamide Bulduk

100 %

Pedagogisk leder

Himmelblå

Linn Rangsæter

100%

Pedagog 2 

Vilde Nærø Kipperberg

100%

Barne - og ungdomsarbeider

Ingvild Lineah Ødegaard

80%

Barne - og ungdsomarbeider

Henriette Hansen

100 %