Ansatte, Lykkeliten

Ansatte Lykkeliten

Ansatte

Stilling

Grad

Styrer

Theresa

Skodje

Olsen

70 %

Pedagogisk

leder Havbris

Ingvild 

Lineah

Ødegaard

100 %

Barne - og

ungdoms -

arbeider

Havbris

Sarah

Stehouwer

100 %

Pedagogisk

medarbeider

Havbris

Kristina

Riaukiene

100 %

Pedagogisk

medarbeider

Havbris

Andrew

Brown

100 %

Pedagogisk

leder

Himmelblå

Linda Renate Vanebo

100 %

Pedagog 2

Himmelblå

Iwan Groot

100 %

Barne - og

ungdoms -

arbeider

Himmelblå

Linn

Rangsæter

100 %

Barne - og

ungdoms-

arbeider

Himmelblå

Henriette

Hansen

100 %