Ansatte

Våre åpningstider


07:15 - 16:30

Trygge barn skapes gjennom mye kjærlighet, god omsorg i kombinasjon med en trygg og lærerik hverdag.

Velkommen til Askepott Barnehage

Askepott Barnehage er en privat barnehage som drives av Ludens Norge AS. Barnehagen ble etablert i 2003.


Askepott Barnehage er en liten og intim barnehage for barn mellom 0-3 år, med plass til 16 barn.


Vårt fokus er preget av nærhet, omsorg og trygghet. Barnehagen ligger fint til i Olsvika med mange spennende turmål i nærmiljøet.


Vi har sommerstengt i uke 28, 29 og 30.


Du er hjertelig velkommen til å besøke oss i Olsvika. Klikk på "Ta kontakt" for kart og kontakt informasjon.

Satsingsområder

Askepott Barnehage satser på at barna skal få tilegne seg et godt språk gjennom å utvikle sin begrepsforståelse og sitt ordforråd. Barna skal opplæres til en god sosial kompetanse gjennom innføring i hvordan en tar hensyn til hverandre.


I barnehage året 2017-2018 har vi valgt å fordype oss i fagområdet ; kunst, kultur og kreativitet.

Rammeplanen sier blant annet dette om fagområdet:

" Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

- Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer.

- Tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede.

- Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne.

- Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre.

- Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk.

- Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet."

Ansatte:

Stilling:

Grad:

Heidi Lillevold

daglig lederpedagogisk leder 2 på disp

20 %


pedagogisk medarbeider

40 %

Vibeke Solbak

styrer

30 %

Ragnhild Nedregård

pedagogisk leder 1

100 %

Anne-Marit Sotnakk

pedagogisk leder 2

80 %

Elisabeth Løvold

pedagogisk medarbeider

80 %

Monica Hjelvik Sætremyr

pedagogisk medarbeider

80 %

Chutikarn Olsen

pedagogisk medarbeider

70 %

Kontakt informasjon

Daglig leder

98882248

Styrer

47260548

Askepott barnehage

70143244

 
 
 

Våre åpningstider

Vi har åpent fra klokken 07:15 om morgenen til 16:30 på ettermiddagen. Vi setter pris på at folk er presise, slik at våre ansatte får avslutte sin dag til rett tid.