Ansatte, Lykkeliten

Ansatte Lykkeliten

Ansatte

Stilling

Grad

Styrer

Vibeke

Solbak

70 %

Pedagogisk

leder Havbris

Theresa

Skodje

Olsen

100 %

Barne - og

ungdoms -

arbeider

Havbris

Sarah

Stehouwer

100 %

Pedagogisk

medarbeider

Havbris

Ingvild

Linneah

Ødegaard

80 %

Pedagogisk

medarbeider

Havbris

Andrew

Brown

80 %

Pedagogisk

leder

Himmelblå

Susanna

Bjørkavoll

50 %

Pedagogisk

leder

Himmelblå

Yige

Zhao

50 %

Pedagog 2

Himmelblå

Yige

Zhao

50 %

Pedagog 2

Himmelblå

Linn

Rangsæter

50 %

Barne - og

ungdoms -

arbeider

Himmelblå

Linn

Rangsæter

50 %

Pedagogisk

medarbeider

Himmelblå

Henriette

Hansen

100 %

Pedagogisk

medarbeider

Himmelblå

Henriette

Kløvning

50 %

Pedagogisk

medarbeider

Havbris

Henriette

Kløvning

20 %